Вентилация и климатизация на чисти помещения и обезмъглителни инсталации

Вентилация и климатизация на чисти помещения и обезмъглителни инсталации

Публикувана на: 22 Дек
Коментари: 0


За нуждите на медицината, промишлеността и т.н. се използва асептична климатизация със степен на чистота на въздуха отговаряща на стандартите ISO 5, 7, 8. При този тип климатизация се контролират много прецизно параметрите на въздушната среда в помещението. Следят се температурата, влажността, запрашеността на въздуха, както и движението(скоростта) му. За тази цел се използват прецизни климатични шкафове и климатични камери, който да отговорят на нуждите им. При подаването на въздуха в помещенията се използват двойни подове, ламинарни тавани и решетки с високоефективни филтри с цел стерилност на помещението. Прецизните климатични шкафове намират приложение в медицината, като основно в климатизацията на операционни зали, помещения за провеждане на химиотерапия, реанимационни отделения, зали за лечение на изгаряния, трансплантации и всички други помещения, изискващи стерилна среда. В промишлеността намират приложение при изграждането на чисти помещения със степен на чистота 10 000 и 100 000 частици/м3.При закритите плувни басейни обезмъглителните инсталации започнаха да навлизат все по-широко заради комфорта, който създават. От водното огледало на басейните се отделя много влага във въздуха и ако относителната влажност не се поддържа изкуствено в определени граници, това ще доведе, както до намаляване на комфорта в самия басейн, така и до повреждане конструкцията на сградата и съоръженията в нея.  

За да бъде минимизирано това отрицателно явление, възниква необходимост от съоръжения, които да създават максимален комфорт от една страна и да бъдат съобразени със съвременните изисквания  за висока енергийна ефективност от друга. За това се явяват и логичните предпоставки за създаването на термопомпените изсушителни камери и обезвлажнителите.

Когато басейна е сравнително малък, по-евтино е да се използват обезвлажнители, който изсушават въздуха, като отделят влагата от него. За целта те имат вграден хладилен кръг(компресор, изпарител, кондензатор и т.н.), който сваля температурата под точката на оросяване и отделя влагата във вид на конденз. Недостатък на тези съоражения е, че трябва да се прави допълнителна вентилация на помещението на басейна.

За големите басейни и за пълен комфорт се използват термопомпените климатични камери, които наричаме обезмъглителни. С тях могат да се постигнат почти всички параметри на въздуха, които са ни нужни.

В камерата има вграден рекуператор, който отнема част от енергията на изхвърляния въздух и я предава на постъпващия. Именно със този въздух, който се изхвърля работи изпаритела през зимата. Той е с положителна температура и не е необходима обезскрежаваща инсталация за термопомпата. Това вдига ефективността на термопомпата значително, като не е необходимо време за обезскрежаване.

Тези камери са напълно автоматизирани и имат пет режима на работа за покриване на нуждите на помещението на басейна:

1.Загряване на помещението – камерата работи в режим на рециркулация за бързо затопляне на помещението.
2.Ненатоварено помещение – засмукваният въздух се охлажда от рекуператора, след което се подохлажда от изпарителя под точката на оросяване, за да се отдели влагата, смесва се с въздух от помещението, загрява се от кондензатора и се подава към басейна.
3.Изсушаване и подаване на свеж въздух(зимен режим) – през зимата изпарената влага е значително повече. Засмукваният въздух се охлажда от рекуператора, след което се подохлажда от изпарителя под точката на оросяване за да се отдели влагата, свежия въздух се смесва се с въздух от помещението, загрява се от рекуператора и кондензатора и се подава към басейна.
4.Вентилация преходни сезони – камерата работи изцяло със свеж въздух като термопомпата се включва само ако е необходимо.
5.Летен режим 100% свеж въздух – работят само двата вентилатора, които вкарват и изкарват въздух от помещението.

Автор: Николай Жеков (Клима Систем Инженеринг)СподелиОбзавеждане, интериор, Каталог фирми
Вентилация и климатизация на чисти помещения и обезмъглителни инсталации
Моят профил